czwartek, 25 października 2012

Witamy

Witamy na stronie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Rozpalamy kaganki oświaty także w sieci!

Życzymy ochoty do żywej pracy!

O neoliberalnej szkole

O neoliberalnej szkole krótko. Krótko, bo w rozmowie radiowej. Tomasz Szkudlarek w Tokfm (mp3).

Uniwersytet fabryką. I co z tego?Zainteresowanych analizami zmian toczących uniwersytety reform ucieszyło zapewne ukazanie się książki (ebook)  pt. "EduFactory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy". Redaktorzy Jan Sowa oraz Krystian Szadkowski podjęli się trudu nie tylko wyboru tekstów z anglojęzycznej wersji książki "Towards a Global Autonomous University" i koordynowania ich tłumaczeń, ale także starali się uzupełnić polskie wydanie o analizy pokazujące uniwersytet-fabrykę także z naszej perspektywy. A tych analiz powstało więcej niż książka mogła pomieścić w  toku żywej debaty o "bezruchu studenckim" w Polsce. Część z nich dostępna jest w serwisie Edufactory. Na uwagę zasługuje wkład członków OG PTP w tłumaczenie artykułów do książki. Pracę tę wykonali: Ewa Okroy, Ela Okroy, Piotr Kowzan i Małgorzata Zielińska.

Uniwersytet i emancypacja we Wrocławiu


We Wrocławiu ukazała się książka (ebook) pt. Uniwersytet i Emancypacja. Wiedza jako działanie polityczne - Działanie polityczne jako wiedza. Redaktorkami książki są Marta Trawinska i Małgorzata Maciejewska z Interdyscyplinarnej Grupy Gender Studies. Na uwagę zasługuje liczny udział autorów z OG PTP. Wśród nich: Monika Popow, Dominik Krzymiński, Piotr Kowzan, Małgorzata Zielińska oraz Grzegorz Stunża.

O kondycji uniwersytetu w Poznaniu

Polecamy serię wykładów (nagrania dźwiękowe) na temat kondycji uniwersytetu, które odbyły się w zeszłym roku w ramach Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wśród  prelegentów Magdalena Prusinowska (wystąpienie z Krystianem Szadkowskim z "Praktyki Teoretycznej") oraz Tomasz Szkudlarek. Lista tematów tutaj.

środa, 24 października 2012

Wolny Uniwersytet Warszawy

Miłośnicy wykładów online powinni zwrócić uwagę na inicjatywę Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Podczas jego zjazdów i konferencji dyskutują między sobą teoretycy i praktycy zmiany społecznej z całego świata. Wykłady z tych spotkań znaleźć można na kanale vimeo Fundacji Bęc Zmiana. W drugim zjeździe „Przemysły kreatywne i fabryki wiedzy: analiza i opór” wzięło udział dwóch członków OG PTP: Tomasz Szkudlarek z wystąpieniem Knowledge society and its workers i Piotr Kowzan z Pedagogy of debt.    

Skąd biorą się książki?

Oprócz tradycyjnych bibliotek uniwersyteckich oraz dostępu do licencjonowanych baz czasopism, warto zaglądać do powszechnie dostępnych zasobów książek. Przykładowo:

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Zawiera publikacje polskich naukowców.

Libgen
Uwaga: To miejsce udostępnia materiały, co do legalności których nie będzie wątpliwości dopiero po rewolucji.