wtorek, 26 listopada 2013

Od dzieci sieci do humanistyki 2.0

Drugie spotkanie z cyklu KulturLab - wykład dr. Piotra Siudy (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) pt. Od dzieci sieci do humanistyki 2.0.
W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną wyniki projektów badawczych „Dzieci Sieci” i „Dzieci Sieci 2.0”. Zadania te wskazują na konieczności wyrabiania kompetencji komunikacyjnych młodych ludzi (chodzi o korzystanie z internetu). W przypadku referatu konieczność owa ukazana będzie z perspektywy trendu związanego z otwieraniem kierunków studiów odnoszących się do tak zwanej cyfrowej humanistyki. Pokazany zostanie casus Humanistyki drugiej generacji, nowego kierunku studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Organizator: dr Grzegorz D. Stunża, edukatormedialny.pl Współpraca: Pracownia Edukacji Medialnej IP UG, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu edukacji i animacji kulturalnej. Sala A310/311.


Lista obecności na Facebooku.

sobota, 16 listopada 2013

Gry i symulacje w edukacji

Pierwszy spotkanie z cyklu KulturLab - wykład Piotra Kowzana (Instytut Pedagogiki UG) na temat "Gry i symulacje w edukacji".
"W wystąpieniu omówię typy gier oraz wady i zalety stosowania ich w edukacji szkolnej i dydaktyce akademickiej. Pokażę przykłady zastosowania gier oraz mechaniki gier, z uwzględnieniem prowadzenia zajęć w formie gry."
Organizator: dr Grzegorz D. Stunża, edukatormedialny.pl Współpraca: Pracownia Edukacji Medialnej IP UG, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu edukacji i animacji kulturalnej.
Sala A210/211.
Lista obeceności na Facebooku.