wtorek, 22 kwietnia 2014

Wyborcze zebranie członków oddziału

Dnia 7. maja 2014 o godz 13.00 (drugi termin o godz. 13:15) w sali A306 WNS UG odbędzie się

WYBORCZE  ZEBRANIE CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  PEDAGOGICZNEGO.

Porządek dzienny:
1. Krótkie sprawozdanie z Walnego zjazdu PTP i wyborów Zarządu Głównego
2. Wybory Zarządu Gdańskiego Oddziału PTP.

Proszę członków PTP o niezawodny udział w  zebraniu.
Przewodnicząca Gdańskiego Oddziału
prof. dr hab. Joanna Rutkowiak