środa, 21 listopada 2018

Zaproszenie na kongres

Na prośbę Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, upowszechniamy wśród członków Oddziału PTP w Gdańsku, informację o Światowym Kongresie World Education Research Association: Future of Democracy and Education: Realizing Equity and Social Justice Worldwide.  który odbędzie się w Tokio w dniach 5-8 sierpnia 2019 roku.
Zgłoszenia do 31 stycznia 2019 roku.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Kongresu: http://wera-tokyo.com


środa, 2 maja 2018

Uniwersytet wobec faszyzacji życia społecznego

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego zaprasza do udziału w debacie pn.

Uniwersytet wobec faszyzacji życia społecznego

W ciągu ostatnich kilku lat dokonała się w Polsce zmiana społeczna – wygaszany neoliberalizm ustępuje miejsca faszyzmowi. Swoją przychylnością i bezradnością siły konserwatywne i liberalne doprowadziły do legitymizacji organizacji faszystowskich i nacjonalistycznych w przestrzeni publicznej. Bezpośrednim skutkiem tego uznania jest skokowy wzrost przemocy na tle rasistowskim. W międzyczasie dorosło pokolenie wychowane w publicznych szkołach w duchu nacjonalizmu i fundamentalizmu religijnego, co zapowiada utrwalenie i pogłębianie się tej zmiany. Instytucje, których fundamentem są wartości uniwersalne, powinny czuć się zagrożone groźbą zapaści o charakterze cywilizacyjnym, a co najmniej kolonizacją swoich zasobów. Uniwersytet należy do tych instytucji – kolonizowanych i recenzowanych (patrz: protesty na wykładach Zygmunta Baumana) przez ludzi w służbie przemocy. 

Jak oceniamy szanse uniwersytetu w tym starciu? Na kogo można liczyć w czasach trudnych? O co warto zadbać w trybie pilnym? Jak wytrzymać? Jak radzić sobie z kosztami oporu i odporu? Co odpór pojedynczego uniwersytetu może dać miastu i światu?

O to chcemy zapytać studentów, którzy organizują się celowo w tej sprawie, czyli przedstawicieli Studenckich Komitetów Antyfaszystowskich z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gdańskiego. A także przedstawicieli środowiska akademickiego, które doświadczyły faszyzmu i nacjonalizmu w różnych odsłonach historycznych i organizacyjnych.

Do udziału w debacie prowadzonej przez dra Piotra Zamojskiego zostały zaproszone następujące osoby: przedstawiciele Studenckich Komitetów Antyfaszystowskich z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gdańskiego Sebastian Słowiński i Gabriela Filipowicz oraz Zuzanna Kruzińska i Mikołaj Kornowicz, prof. dr hab. Joanna Rutkowiak i prof. dr hab. Maria Mendel. Wprowadzenie dr Piotr Kowzan.

My, jako Polskie Towarzystwo Pedagogiczne czy szerzej pedagodzy uważamy za konieczne skorzystanie z możliwości dyskusji w sytuacji względnego spokoju, wiedząc że giganci, na ramionach których budowała się nasza dyscyplina, tacy jak Janusz Korczak, Aleksander Kamiński, Elżbieta Zawadzka nie mieli podobnego komfortu podczas II Wojny Światowej.

Miejsce i czas: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, 9 maja 2018, Aula S 203, godz. 13.oo-15.oo

czwartek, 22 lutego 2018

Składki członkowskie

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą i uregulowanie składek członkowskich za rok 2018 (jak również za lata poprzednie). Zapraszamy nowe osoby do wstępowania do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie PTP:  www.ptp-pl.org w zakładce: członkostwo

Roczna składka członkowska wynosi:

Profesor i doktor habilitowany: 90 zł.
Doktor: 60 zł.
Licencjat, Magister: 30 zł.
Emerytowani (bez względu na stopień lub tytuł naukowy): 20 zł.

Składki członkowskie należy wpłacać do końca marca każdego roku lub w momencie przystąpienia do Towarzystwa w przypadku nowych członków.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto PTP lub bezpośrednio do skarbnika danego Oddziału Towarzystwa.

Nr konta: 89 1160 2202 0000 0000 2824 3662
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

Tytułem: „Imię i nazwisko, opłata  członkowska za rok ..., nazwa oddziału”

Składki stanowią nasz "kapitał" i możemy z niego finansować różne drobne cele naukowe.