czwartek, 23 maja 2019

Strajk szkolny 2019: i co po strajku? [debata naukowa]

Zapraszamy na debatę naukową „Strajk szkolny 2019: i co po strajku?”. Organizatorem jej jest  Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG. Patronat nad debatą objęło Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Gdańsku.

Miejsce: Gmach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, aula S203.

Termin: 29 maja (środa), 13:00–15:00

Uczestnicy debaty:
Elżbieta Markowska (Przewodnicząca ZNP Okręg Pomorski)
Agnieszka Tomasik (Dyrektorka ZSO nr 8 w Gdańsku)
prof. dr hab. Maria Mendel
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek
dr Piotr Stańczyk (wprowadzenie)
dr Jarosław Jendza (prowadzenie)


Celem naszej debaty jest przyjrzenie się anatomii strajku szkolnego 2019 z perspektywy osób w niego zaangażowanych, jak i teoretyków i badaczy oświaty. Naszą uwagę kierujemy w stronę strajku jako procesu społecznego, a szczególnie przebiegu formowania się nastrojów strajkowych i ich zmianie w trakcie trwania strajku. Interesuje nas strajk szkolny 2019 jako zjawisko komunikacyjne i polityczne, a szczególnie dyskusje wewnętrzne nad strategiami strajkowymi. Przedmiotem debaty będzie reakcja otoczenia (uczniów, rodziców, nadzoru pedagogicznego, rządu i mediów społecznościowych) na strajk. Wszystkie te wątki kumulują się w otwartym pytaniu o sens strajku i przyszłość szkoły oraz edukacji.


wtorek, 9 kwietnia 2019

Walne sprawozdawcze z wernisażem prac z 2018 roku


Zapraszamy w środę 24.04.2018 na Walne Sprawozdawcze Oddziału Gdańskiego PTP.
czas: 13:15-14:15
miejsce: A201 WNS UG

Żebyśmy w pełni zdali sobie sprawę z tego, co za nami, zachęcamy do przyniesienia swoich wydrukowanych prac z 2018 roku. Łatwiejsze to i weselsze niż rozglądanie się za nimi po bazach. Soft drinki we własnym zakresie.Biuletyn PTP

środa, 20 lutego 2019

Akademia Młodych Naukowców

Akademii Młodych Naukowców poprzedzi X Jubileuszowy Zjazd Pedagogiczny.
Młodymi naukowcami są wszystkie osoby przed doktoratem, jak i doktorów (do 9 lat po doktoracie), które pragną rozwinąć swój warsztat naukowo – badawczy oraz podzielić się swoimi dotychczasowy-mi osiągnięciami.
Więcej informacji o wydarzeniu: https://zjazd2019.pedagog.uw.edu.pl/index.php/program/akademia-mlodych-naukowcow/
Termin rejestracji upływa 28.02.2019

poniedziałek, 11 lutego 2019

Składki członkowskie

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą i uregulowanie składek członkowskich za rok 2019 (jak również za lata poprzednie). Zapraszamy nowe osoby do wstępowania do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie PTP:  www.ptp-pl.org w zakładce: członkostwo

Roczna składka członkowska wynosi:

Profesor i doktor habilitowany: 90 zł.
Doktor: 60 zł.
Licencjat, Magister: 30 zł.
Emerytowani (bez względu na stopień lub tytuł naukowy): 20 zł.

Składki członkowskie należy wpłacać do końca marca każdego roku lub w momencie przystąpienia do Towarzystwa w przypadku nowych członków.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto PTP lub bezpośrednio do skarbnika danego Oddziału Towarzystwa.

Nr konta: 89 1160 2202 0000 0000 2824 3662
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

Tytułem: „Imię i nazwisko, opłata  członkowska za rok ..., nazwa oddziału”

Składki stanowią nasz "kapitał" i możemy z niego finansować różne drobne cele naukowe.

środa, 21 listopada 2018

Zaproszenie na kongres

Na prośbę Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, upowszechniamy wśród członków Oddziału PTP w Gdańsku, informację o Światowym Kongresie World Education Research Association: Future of Democracy and Education: Realizing Equity and Social Justice Worldwide.  który odbędzie się w Tokio w dniach 5-8 sierpnia 2019 roku.
Zgłoszenia do 31 stycznia 2019 roku.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Kongresu: http://wera-tokyo.com