piątek, 20 grudnia 2013

Książka pozjazdowa - Call for Chapters

Tomasz Szkudlarek
Przewodniczący Komitetu Programowego
VIII Zjazdu Pedagogicznego

Szanowni Państwo,
Uczestnicy VIII Zjazdu Pedagogicznego

Chcę Państwa poinformować, że po wstępnym rozliczeniu budżetu VIII Zjazdu Pedagogicznego pojawiła się możliwość sfinansowania publikacji wybranych wystąpień zjazdowych. Publikacja będzie mieć postać numeru tematycznego czasopisma Ars Educandi wydawanego w Uniwersytecie Gdańskim lub książki wydanej w serii monografii związanej z tym czasopismem. Decyzja o ulokowaniu tekstu w jednym z tych dwóch wydawnictw będzie zależeć od czasu zgromadzenia i zredagowania całości materiału.

Wstępne ustalenia poczynione z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego są następujące:
– Praca ukaże się pod tytułem Różnice, edukacja i inkluzja pod redakcją naukową moją i Alicji Komorowskiej-Zielony. Zostanie opublikowana w dwóch wersjach: elektronicznej do pobrania ze strony Wydawnictwa oraz drukowanej, w tej drugiej wersji w liczbie kilkudziesięciu egzemplarzy przeznaczonych głównie dla bibliotek. Obecnie nie przewiduję rozsyłania drukowanych egzemplarzy do autorów publikacji zawartych w tomie, ale może się to zmienić jeśli końcowe rozliczenie finansowe pozwoli na dodruk odpowiedniej liczby egzemplarzy.
– W obu wariantach wykupimy w Wydawnictwie prawo do publikacji na licencji Creative Commons, która pozwala na bezpłatną niekomercyjną dystrybucję.
– Planowana objętość tomu to 20 arkuszy.
– W wersji drukowanej mamy do dyspozycji druk czarno-biały, w elektronicznej – kolorowy, co ma znaczenie w przypadku publikacji wyników badań empirycznych.

Poszczególne rozdziały powinny mieć objętość ok. ½ arkusza wydawniczego (20 do 22 tys. znaków ze spacjami), co pozwoli na publikację ok. 40 wystąpień, z czego prawdopodobnie 13 stanowić będą referaty plenarne. Taka objętość spełnia wymagania pozwalające uwzględnić publikację w wykazach dorobku naukowego. Jednocześnie nie blokuje to możliwości publikacji wyraźnie poszerzonej (np. do objętości pełnego arkusza) wersji tekstu w innym czasopiśmie naukowym pod warunkiem wskazania publikacji w Ars Educandi jako zawierającej wstępną, skróconą wersję tekstu.

Największą zaletą proponowanej formy publikacji jest licencja CC, pozwalająca na bezpłatny i nielimitowany dostęp do elektronicznej wersji książki i wolną dystrybucję wydruku w celach niekomercyjnych, co znakomicie zwiększa szansę na wejście Państwa tekstów do naukowego obiegu.

Bardzo Państwa zachęcam do nadsyłania Waszych propozycji do tej publikacji.

Warunki zgłaszania tekstów są następujące:
1. Nabór tekstów jest otwarty dla wszystkich uczestników VIII Zjazdu, których wystąpienia zostały przyjęte do prezentacji w dowolnej formie (referaty, ł ę wystąpienia w sympozjach i plakaty). Proponowany tekst nie może mieć jednak formy plakatu ani prezentacji multimedialnej, musi mieć formę artykułu.

2. Selekcja tekstów do publikacji będzie dwuetapowa. Szczegółowe zasady nadsyłania i selekcji propozycji są następujące:

1. Do 10 lutego 2014 należy nadesłać 2-stronicowe STRESZCZENIE proponowanego rozdziału (interlinia 1,5 wiersza), które będzie dla nas podstawą pierwszej selekcji tekstów do publikacji. Streszczenie nie może przekraczać wskazanej objętości.

2. Do 15 marca otrzymacie Państwo informację o wstępnej akceptacji / braku akceptacji tekstu do publikacji. Ten termin może być wcześniejszy lub nieco późniejszy w zależności od ilości propozycji, jakie do nas dotrą. W pierwszym rzędzie będą brane pod uwagę kryteria merytorycznej jakości każdego tekstu, ale będziemy się także kierować kryterium kompozycji całości tomu – chcielibyśmy, aby publikacja prezentowała różnorodne stanowiska.

3. Pełne teksty zakwalifikowane do włączenia do tomu powinny być nadesłane w terminie do 10 maja 2014. Możliwe będą z naszej strony prośby o korekty lub uzupełnienia. Po złożeniu proponowanego wydawnictwa w całość wszystkie nasze teksty zostaną poddane zewnętrznej recenzji. Na tej podstawie otrzymacie Państwo informację o ostatecznej akceptacji tekstu do publikacji.

3. Zarówno streszczenia, jak i kompletne teksty należy przesłać jako załączniki na mój adres email (tomasz.szkudlarek[at]ug.edu.pl) , KONIECZNIE wpisując jako tytuł listu KSIĄŻKA ZJAZDOWA + NAZWISKO AUTORA (dokładnie w takiej kolejności, inaczej nie będę mógł odpowiednio posortować poczty i mogę niektóre propozycje przeoczyć). Teksty muszą być zapisane w formacie Open Office / Libre Office (z rozszerzeniem .odt) lub w starszej wersji MS WORD (z rozszerzeniem .doc., a nie docx), czcionka Times / Times New Roman 12, interlinia 1,5.

4. Zarówno streszczenia, jak i kompletne rozdziały powinny być przygotowane w formacie APA – 'amerykańskie' odnośniki do literatury w tekście (Nazwisko, 2013), bibliografia na końcu rozdziału z datą wydania w nawiasach po nazwisku autora, przypisy dolne tylko jako komentarze do tekstu głównego a nie jako odsyłacze do literatury. Proszę nie stosować żadnych szablonowych formatowań tekstu – to bardzo utrudnia składanie rozdziałów w całość. Ze względu na niewielką objętość tekstów używamy tylko jednego poziomu podrozdziałów, tytuł proponowanego rozdziału i tytuły ew. podrozdziałów należy wytłuścić. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące formatowania tekstów prześlemy wraz z informacją o akceptacji propozycji rozdziału.

5. Teksty powinny być zgłaszane bezpośrednio przez autorów (a nie np. przez moderatorów sympozjów tematycznych). Ze względu na to, że recenzja zewnętrzna będzie dotyczyć całego tomu, streszczenia i końcowe wersje rozdziałów nie powinny być anonimizowane (podajemy nazwisko autora na pierwszej stronie tekstu, nie musimy unikać pisania w I osobie l.p.). Po nazwisku koniecznie proszę wpisać afiliację.

Mam ogromną nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem i że będziemy mogli wspólnie przedstawić reprezentatywną próbkę zróżnicowanych podejść do dyskutowanej w Gdańsku problematyki.

Z poważaniem,
Tomasz Szkudlarek

wtorek, 26 listopada 2013

Od dzieci sieci do humanistyki 2.0

Drugie spotkanie z cyklu KulturLab - wykład dr. Piotra Siudy (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) pt. Od dzieci sieci do humanistyki 2.0.
W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną wyniki projektów badawczych „Dzieci Sieci” i „Dzieci Sieci 2.0”. Zadania te wskazują na konieczności wyrabiania kompetencji komunikacyjnych młodych ludzi (chodzi o korzystanie z internetu). W przypadku referatu konieczność owa ukazana będzie z perspektywy trendu związanego z otwieraniem kierunków studiów odnoszących się do tak zwanej cyfrowej humanistyki. Pokazany zostanie casus Humanistyki drugiej generacji, nowego kierunku studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Organizator: dr Grzegorz D. Stunża, edukatormedialny.pl Współpraca: Pracownia Edukacji Medialnej IP UG, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu edukacji i animacji kulturalnej. Sala A310/311.


Lista obecności na Facebooku.

sobota, 16 listopada 2013

Gry i symulacje w edukacji

Pierwszy spotkanie z cyklu KulturLab - wykład Piotra Kowzana (Instytut Pedagogiki UG) na temat "Gry i symulacje w edukacji".
"W wystąpieniu omówię typy gier oraz wady i zalety stosowania ich w edukacji szkolnej i dydaktyce akademickiej. Pokażę przykłady zastosowania gier oraz mechaniki gier, z uwzględnieniem prowadzenia zajęć w formie gry."
Organizator: dr Grzegorz D. Stunża, edukatormedialny.pl Współpraca: Pracownia Edukacji Medialnej IP UG, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu edukacji i animacji kulturalnej.
Sala A210/211.
Lista obeceności na Facebooku.

środa, 30 października 2013

Nowości książkowe - Education and the political


W ramach prezentacji publikacji członków i członkiń Gdańskiego Oddziału PTP polecamy nową książkę pod redakcją Tomasza Szkudlarka - "Education and the political: New theoretical articulations". Jest to zbiór tekstów z sympozjum międzynarodowej sieci SCAPE (Studies of Conflict, Culture and the Political in Education), które odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim w 2011 roku. Na zachętę wstęp (pdf).

niedziela, 27 października 2013

OTWARTE ZEBRANIE Zarządu Gdańskiego Oddziału PTP

Oto zawiadomienie i zaproszenie osób zainteresowanych na OTWARTE ZEBRANIE Zarządu Gdańskiego Oddziału PTP w dniu 13.11.2013, godz. 12, pok. A402 budynek WNS.

Temat:
- planowane działania Gd. Oddziału PTP w roku akad. 2013/14.
- rozmowa o VIII Zjeżdzie PTP z udziełem członków Komitetów zjazdowych, na podstawie materiałów przedstawionych przez prof. T.Szkudlarka.

środa, 16 października 2013

Jaka edukacja w Gdańsku?

Prof. Joanna Rutkowiak dyskutowała w panelu poświęconym kształtowaniu współpracy wokół tematu edukacji. Dyskusja odbyła się 15. października w Klubie Krytyki Politycznej. W zaproszeniu organizatorzy odnosili się do niedawnego Zjazdu PTP:
"We wrześniu 2013 roku w Gdańsku odbył się już VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny z udziałem kilkuset pedagogów z niemalże wszystkich, największych uczelni w naszym kraju. Miasto przyjęło naukowców, Pedagogów z najcieplejszą w kraju temperaturą. Wymiana wiedzy świetnie funkcjonuje w świecie akademickim, ale strumień przepływu wiedzy i realnej współpracy między ekspertami, nauczycielami, rodzicami a samorządami jest wąski. Dzielmy się poglądami na edukację, by móc tworzyć najlepsze rozwiązania dla jej rozwoju."
Zapis wideo ze spotkania dostępny był w czasie rzeczywistym i został utrwalony:

niedziela, 24 lutego 2013

Polityka społeczna i edukacja w Brazylii i Peru

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejny wykład organizowany przez oddział gdański PTP. Tym razem wykład wygłosi dr Przemysław Grzybowski (UKW Bydgoszcz). Tematem wykładu będzie polityka społeczna i edukacja w Brazylii i Peru. Spotkanie odbędzie się 26 lutego (wtorek) o godzinie 11:00 w sali A311 gmachu WNS UG.

środa, 16 stycznia 2013

"Zielone Wiadomości" o edukacji

Ukazał się 12. numer "Zielonych Wiadomości", poświęcony został edukacji. Większość artykułów dostępna jest w sieci, ale kolportowana jest też papierowa wersja gazety.

Co ciekawe, zapowiada się, że "Zieloni" tematu edukacji nie odpuszczą, bo zapraszają nauczycieli, rodziców i uczniów do debaty o jej stanie. Oto ich apel, który warto upowszechnić i wziąć udział w dyskusji:

W najnowszym numerze „Zielonych Wiadomości” zapraszamy Czytelniczki i Czytelników do podzielenia się z nami swoimi doświadczeniami i refleksjami związanymi z polskim systemem edukacyjnym. Poniżej kilka tematów, które nas szczególnie interesują, ale lista nie jest zamknięta.
Szczególnie zależy nam na opisach faktycznych doświadczeń, obserwacji, zdarzeń ze szkolnego życia – tego wszystkiego, co stanowi dziś „świat nieprzedstawiony” w debacie o edukacji. Listy prosimy przysyłać na adres kontakt @ zielonewiadomosci.pl. Prosimy o zaznaczenie, czy życzą sobie Państwo, by w przypadku publikacji były podpisane nazwiskiem czy pseudonimem. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i poprawek językowych.
  • Jesteś nauczycielem, nauczycielką? Czy Twoja praca daje Ci satysfakcję? A może odczuwasz już oznaki wypalenia? Czy czujesz się nadmiernie odpowiedzialny, odpowiedzialna za problemy swoich uczennic i uczniów? Jak widzisz swoją przyszłość w zawodzie nauczyciela?
  • Czy szkoła, w której pracujesz, uczysz się lub do której chodzi Twoje dziecko jest zagrożona likwidacją? A może już została zlikwidowana? Czy władze, które podjęły decyzję o likwidacji szkoły, konsultowały swoje plany z zainteresowanymi? Czy rodzice, uczniowie, nauczyciele protestują lub protestowali, jak taki protest wyglądał? Jak likwidacja szkoły wpływa na Twoją przyszłość lub przyszłość Twoich dzieci? A może właśnie Twoją szkołę udało się uratować – w jaki sposób?
  • Czy masz jakieś doświadczenia z przemocą w szkole – w roli uczennicy lub ucznia, nauczyciela lub nauczycielki, rodzica? Czy Twoja szkoła radzi sobie z problemem przemocy? W jaki sposób? Co Twoim zdaniem można zrobić, aby w szkole było mniej przemocy?
  • Czy w Twojej szkole lub przedszkolu funkcjonuje podział na „lepsze” i „gorsze” dzieci? Przy jakich okazjach się ujawnia? Jak szkoła sobie z nim radzi? Co można zrobić, aby rozwiązać ten problem?
  • Czy w Twojej szkole jest edukacja seksualna z prawdziwego zdarzenia? Jak oceniasz lekcje przedsiębiorczości? Czy Twoim zdaniem przygotowują do wyzwań dorosłego życia? Jak powinny wyglądać lekcje wuefu? Jakich przedmiotów Twoim zdaniem w szkole brakuje, a które są niepotrzebne?

czwartek, 3 stycznia 2013

O pedagogice z perspektywy filozoficznej

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne zaprasza na wykład prof. Aleksandry Pawliszyn zatytułowany "O pedagogice z perspektywy filozoficznej".

Termin: czwartek, 10.01.2013 w godzinach 15:30-17:00
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, sala A311