poniedziałek, 2 listopada 2015

Rozstrzygnięcie konkursu PTP

"Rozprawa doktorska Pana dr Łukasza Stankiewicza"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007-2009", napisana pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Tomasza Szkudlarka i obroniona w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, została uznana za najlepszą rozprawę w konkursie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniające się rozprawy doktorskie z zakresu pedagogiki i nauk z nią współpracujących." Więcej...

środa, 28 października 2015

Wykład: Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy

Gdański Odział PTP zaprasza 5. listopada 2015 (czwartek) na wystąpienie naukowe dr Piotra Stańczyka zatytułowane "Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy". Wykład odbędzie się w sali A203 w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Początek godzina 16:30.

Pomyśleć Szkołę Inaczej // (Re)Thinking School [zapis video]

Prezentujemy część materiałów wideo z konferencji Pomyśleć Szkołę Inaczej, która odbyła się w dniach 25-26.9.2015 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Członkowie PTP mieli udział w jej organizacji.

Otwarcie konferencji oraz debata "Po co nam szkoła?"Joris Vlieghe: Education under school conditions. 
A plea for a thing-centered pedagogy


Joanna Rutkowiak: Pomyśleć szkołę inaczej w warunkach zwrotu złożoności świata (complexity turn)
oraz 
Ingeborg Müller-Hohagen: Lernen ohne Druck und Angst – essentiell für eine zeitgemäße Schule (tłumacz) Uczenie się bez stresu i strachu - kwestie istotowe dla teraźniejszej szkołyRobert Kwaśnica: O szkole poza kulturową oczywistością

piątek, 22 maja 2015

Wykład: Polska debata nad uniwersytetem a kwestia stratyfikacji społecznej

Gdański Odział PTP zaprasza na wystąpienie naukowe dr Łukasza Stankiewicza na temat : "Polska debata nad uniwersytetem a kwestia stratyfikacji społecznej". Spotkanie odbędzie się 28 maja (czwartek) o godz. 14.00 w Instytucie Pedagogiki UG, sala A.203. Zapraszamy!

środa, 15 kwietnia 2015

Wykład: Współpraca w ruchach społecznych wokół edukacji

Gdański Odział PTP zaprasza na wystąpienie naukowe pracownika Instytutu Pedagogiki UG Piotra Kowzana na temat: Współpraca w ruchach społecznych wokół edukacji . Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2015 o godz. 14:00 w Instytucie Pedagogiki UG w sali A203. Zapraszamy

środa, 14 stycznia 2015

Wykład: Tendencje w wynikach egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim

Zarząd Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Dyrekcja Instytutu Pedagogiki zapraszają na wykład Barbary Przychodzień z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pt. „Tendencje w wynikach egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim. Czynniki warunkujące osiągnięcia uczniów", który odbędzie się 21 stycznia 2015 o godz. 13.15 w auli S203 WNS UG.