poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Wybory 2017

Szanowni Państwo - czynni członkowie Gdańskiego Oddziału PTP, Zbliża sie koniec kadencji i czas dokonać wyboru nowych władz na szczeblu ogólnopolskim oraz naszym lokalnym. Mamy dwa zadania przed sobą:

1/ powołanie dwóch elektorów, którzy będą głosowali w naszym imieniu podczas Walnego Zjazdu Delegatów w Warszawie 6-7 czerwca 2017 , kiedy to wybierane będą władze Zarządu Głównego PTP,
2/ przyjęcie sprawozdania z działalności Oddziału w Gdańsku za lata 2014-2017 i powołanie nowych władz na kolejna kadencję.

Dlatego ogłaszam termin dwóch zebrań na dzień 10 maja w godz. 13.15- 13.30 oraz 13.45 - 14.30, sala A 203, Instytut Pedagogiki UG. Bardzo proszę o obecność.

W imieniu Zarządu PTP- Odział w Gdańsku Alicja Jurgiel - Aleksander